Bez lidera nie ma efektów

W dzisiejszych czasach samemu nie można osiągnąć zbyt wiele. Dlatego też bardzo ważny jest zespół z jakim mamy zamiar współpracować. Jednak sama grupa to nie wszystko. Potrzebny jest lider w zespole.

Lider musi osobą charyzmatyczną, cechującą się dużą otwartością na nowe znajomości, pomysły, dający szanse innym koncepcjom, a nie tylko swoim.

Poza tym, taka osoba musi być przede wszystkim inteligenta, potrafiąca działać pod presją i w sytuacjach kryzysowych.

Co więcej, lider w zespole to osoba stanowcza, ale potrafiąca słuchać. Nie może pozwolić na zbyt wiele swoim współpracownikom, ponieważ idea lidera zostaje zatarta. Z drugiej strony, lider który nie potrafi słuchać rad innych, nie powinien być na tym stanowisku.

Wiele osób, piastując urząd lidera zastanawia się co zrobić, aby być lepszym i doskonalszym w swoim fachu. Z pomocą przychodzi tutaj coaching menedżerski.

Coaching menedżerski to forma szkoleń mająca za zadanie zwiększyć potencjał zawodowy menedżera, czyli lidera w zespole. Głównym celem coachingu dla menedżerów jest podniesienie ich kompetencji. Prowadzi to nie tylko do posiadania cech odpowiadających dobremu liderowi, ale również rozwijaniu ich.

Warto dodać, iż coaching daje szkolonemu liderowi klarowną sytuację na temat jego słabych i mocnych stron. Oferuje możliwość rozwoju, podniesienia swoich umiejętności, a co za tym idzie zwiększenia wydajności zespołu w którym jest liderem.