Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Sprowadzanie zwłok z zagranicy jest dozwolone osobom uprawnionym do pochowania zmarłego, za pozwoleniem, w specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi. Sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa wymaga pozwolenia, które wydaje starosta właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Starosta na trzy dni na wydanie takiej decyzji. Kiedy uzyskamy już zgodę starosty/ prezydenta miasta, potrzebna nam będzie zgoda na przetransportowanie zwłok od konsula, mającego swoją placówkę na terenie kraju, w którym umarł nasz bliski. Zwracając  się  do  konsula  z  prośbą  o zgodę na przewiezienie ciała do kraju, będziemy musieli przedstawić kilka dokumentów. odpis zupełny aktu zgonu, pozwolenie wydane przez starostę/ prezydenta miasta, zaświadczenie lekarskie, które jednoznacznie wyklucza możliwość śmierci na skutek choroby zakaźnej, czy epidemii (co ważne, zaświadczenie to nie jest konieczne w przypadku transportu prochów zmarłego), jeżeli bliski zmarł w wyniku wypadku, zabójstwa, czy samobójstwa, konieczne będzie także zezwolenie policji lub sądu na wywiezienie zwłok z kraju.

Za wydanie przez konsula pozwolenia na transport zwłok do Polski trzeba zapłacić. Na terenie państw należących do Unii Europejskiej jest to kwota w wysokości ok. 40 euro. W konsulacie, pracownicy placówki muszą przed transportem opieczętować trumnę z ciałem lub urnę z prochami. Międzynarodowy transport zmarłych w celu przewiezienia ciała używa się specjalnych, metalowych trumien, których dno wyposażone jest w substancję chłonną. Trumna musi być hermetycznie zalutowana, czego dokonują pracownicy zakładu pogrzebowego. Tak przygotowana trumna, umieszczana jest dodatkowo w drewnianej skrzyni. Jeżeli chodzi o urnę, to także musi być ona metalowa i dodatkowo zabezpieczona urną drewnianą.

Zobacz też: Międzynarodowy transport zmarłych