Sztuka reklamy, czy reklama sztuką?

Współczesna reklama jest zjawiskiem niejednorodnym. Ociera się o  kicz, sztukę lub tandetę. Czasem przechodzimy obok niej obojętnie, nie zauważając kolejnego szyldu czy plakatu. Idąc ulicą poszczególne treści zlewają się nam w jedną wielka masę, stając się jednocześnie obojętnym elementem architektonicznym. Są również reklamy szczególne, które ocierają się o sztukę. Zazwyczaj są to reklamy telewizyjne, które operują formą, kolorem, dźwiękiem i obrazem, w sposób nas poruszający.