Bez lidera nie ma efektów

W dzisiejszych czasach samemu nie można osiągnąć zbyt wiele. Dlatego też bardzo ważny jest zespół z jakim mamy zamiar współpracować. Jednak sama grupa to nie wszystko. Potrzebny jest lider w zespole.

Lider musi osobą charyzmatyczną, cechującą się dużą otwartością na nowe znajomości, pomysły, dający szanse innym koncepcjom, a nie tylko swoim.