Rowerem przez miasto – kurierzy

Rynek i jego potrzeby bardzo dynamicznie się zmieniają a przedsiębiorcy muszą być gotowi na zmiany, by przetrwać na rynku. Pojawia się zapotrzebowanie na nowego typu usługi – takie które do tej pory były rzadkie, lub monopol na nie miały nieliczne firmy. Usługami, na które obecnie jest znacznie większe zapotrzebowanie niż kilka lat temu są usługi kurierskie – zarówno te lokalne jak i ogólnopolskie.