Wypadki w pracy

Właściciel każdej firmy musi zadbać o kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim przedsiębiorstwie. Można zatrudnić u siebie inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, a można też zlecić obsługę BHP firmie zewnętrznej, która będzie przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników. Wybór należy do właściciela firmy.

Nie ma tutaj jednak miejsca na złe wybory, należy współpracować z osobą godną zaufania, ponieważ kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy naszych pracowników to tak naprawdę kwestie dotyczące ich zdrowia i życia.

Kiedy w zakładzie pracy zdarzy się wypadek zaczyna się szukanie osób odpowiedzialnych za tę sytuację. Kontrolerzy sprawdzają czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni, czy we właściwym czasie odbyli odpowiednie szkolenia BHP. Jeżeli w tym temacie wystąpiły jakieś zaniedbania, z pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje. Właściciel firmy będzie odpowiadał finansowo za swoje błędy i niedopatrzenia.

Kursy BHP powinny być organizowane w terminach wyznaczonych przez prawo. Co ważne, można odbywać szkolenia BHP online i są one bardzo popularne wśród wielu firm. Pamiętajmy, że regulacje prawne w naszym kraju obligują pracownika do odbycia kursu bezpieczeństwa i higieny pracy po zatrudnieniu w każdym przedsiębiorstwie. Jednak to obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie takiego kursu i opłacenie go. Nie ma mowy o tym, aby pracownik z własnej kieszeni pokrywał koszty kursu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tutaj przepisy są jasne i odpowiedzialność ponosi jedynie pracodawca.

Wypadek może zdarzyć się w każdej firmie, są jednak takie miejsca, w których do wypadków dochodzi częściej – są to na przykład zakłady produkcyjne czy tereny budowy i pracujący tam pracownicy powinni być szczególnie uczuleni na istotę szkoleń z zakresu BHP.